JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

Roma Nümizmatiği Tanrılar

 

Birinci Bölüm

Dönem kültüründe iz bırakmış ve hristiyan dininin kabulüne kadar geçen pagan inancındaki tanrı ve tanrıçaların yiyecek içeceklerle nasıl uyumlandırıldığı Tanrı Abundantia [ bolluk ve bereket ] Tanrı Annona [ tahıl hasadı ] Concordia [uyum, ahenk] ve Felicitas [mutluluk] gibi insan suretine dönüştürülmüş gastonomik unsurların Antik Sikkeler üzerinde betimlenmiş olup topluma politik ve dinsel mesajlar bu Antik Sikkeler ile gönderilmiştir. Antik Roma sikkelerinde o döneme ait çeşitli meyveler, tahıl benzeri bitkiler, çeşitli hayvanlar, yiyecek,içecek araç gereçleri, çiftçilik ve balıkçılık betimlemeleri bulunmaktadır.

Aşağıdaki hazırlamış olduğumuz içerik Antik Roma Dönemine ait olan Antik Sikkelerin arka yüzlerinde bulunan Tanrı ve Tanrıçaların isimleri ve tanımlamaları hakkındadır. Antik Sikkeler üzerinde arka yüzlerde darp edilmiş olan Tanrı ve Tanrıça tasvirlerinin anlamlarını aşağıdaki Antik Roma Sikkeleri üzerinde detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

 

 

Antik Roma dönemi Sikke arka yüzlerde AEQVITAS = Aequitas yazısı ve Tanrıça tasviri. Eşitlik ve adil ticaret Tanrıçası.[ Adalet tanrıçası Themis ile karıştırmayınız elde bulunan terazi simgesinden dolayı ] Tanrıça AEQVITAS elinde terazi ve bereket boynuzu [Cornucopia] vardır adil ticaret ve eşitliğin simgesi olarak yorumlayabiliriz.

 

 

Roma dönemine ait Antik Sikke arka yüzde  sonsuzluğun sembolü olan Tanrıça AETERNITAS tasviri ve ismi Antik Sikke üzerinde darp edilmiştir. Roma yönetiminin sonsuzluğu anlamına gelir.

 

 

Antik Sikke arka yüzlerde Tanrıça ANNONA tasviri. Annona mısır, tahıl ve geçim araçları anlamına gelir. Aynı zamanda tahıl hasatı ve sevkiyatı anlamına gelir. Roma şehrine tahıl tedarikinin ilahi kişileştirilmesidir. Sikkeler üzerinde oturuken kucağında tahıl dolu çuval tasviri veya elinde mısır koçanı tutarak Tanrıça Annona’yı görebilirsiniz.

 

 

Antik Sikkeler arka yüzde Af / Hoşgörü / Merhamet / Affetme / Kefaret / Günah çıkarma / Beraat ve Kurtuluş Tanrıçası CLEMENTIA tasvirleri. Tanrıça elinde patera simgesi veya farklı figürler görebiliriz. Patera Yunan ve Roma’da dinsel ve resmî törenlerde kullanılan bir tür tava ve aynı zamanda süsleme olarak kullanılmış yuvarlak bezeme.

 

 

Barış / Esenlik / Anlaşma ve Uyum Tanrıçası Antik Yunan Tanrıçası olan Homonoia [ Ὁμόνοια ]. Roma mitolojisinde ismi CONCORDIA olarak geçer. 

 

 

Sikkeler üzerinde elinde Caduceus ile bereket boynuzu tutan kadın şeklinde tanımlanan Mutluluk ve Refah sembolü olan Tanrıça FELICITAS tasvirleri olan Antik Sikkeler. Antik Yunan’da Tanrıça Eutykheia.

 

 

İnanç vefa ve sadakatin tanrıçası FİDES tasvirleri olan Antik Sikkeler. Yunan mitolojisindeki adı Pistis[ Πίστις].

 

 

Elinde ve kucağında çocuk tutan kadın şeklinde tanımlanan bereket, verimlilik ve doğurganlık sembolü olan Tanrıça FECVNDITAS = Fecunditas tasvirleri olan Antik Sikkeler.

 

 

İyi talih ve Şans Tanrıçası FORTVNA = FORTUNA. Antik Yunan’da Tanrıça Tyche[Τύχη] Tike.

 

 

Ferahlık ve Mutluluk sembolü olan Tanrıça HILARITAS tasvirleri olan Antik Sikkeler.

 

 

Onur, askeri adalet ve şövalyelik tanrısı Honos tasvrileri olan Antik Sikkeler.

 

 

Sevinç, Neşe ve Lütuf Tanrıçası LAETITIA. Antik Sikkeler üzerinde darp edilmiş olan Tanrıça Laetiti’nin anlamını örnek olarak İmparatorumuzun sevinci olarak yorumlayabiliriz.

 

 

Roma mitolojisinde Adalet Tanrıçası olan Justitia tasvirleri olan Antik Sikkeler. Yunan mitolojisinde Tanrıça Themis [Θέμις]. Antik Roma sikkeleri üzerinde Tanrıça Justitia ismi = IVSTITIA [Justitia] olarak darp edilmiştir.

 

 

Roma mitolojisinde Cömertlik Tanrısı olan Liberalitas tasvirleri olan Antik Sikkeler. Antik Sikkeler üzerinde kafasında Pileus [ kölelerin özgürlüklerini kazandıklarında taktıkları şapka] defne dalından çelenk takmış ve mızrak taşıyan bir kadın olarak tasvir edilir.

 

 

Roma mitolojisinde Özgürlük Tanrıçası LIBERTAS tasvirleri olan Antik Sikkeler. Antik Yunan’da Eleutheria [ἐλευθερία]. Eleutheria [ἐλευθερία] kelimesi eski Yunanca bir terimdir. Anlamı özgürlük.

 

 

Antik Sikkelerin arka yüzlerde bulunan NOBİLİTAS yazısının kelime anlamı Soyluluktur.

 

 

Roma mitolojisinde zenginliği simgeleyen Tanrıça OPS tasvirleri bulunan Antik Sikkeler.

 

 

Roma mitolojisinde zenginlik ve mal varlığının Tanrıçası  MONETA tasvrileri olan Antik Sikkeler.

 

 

Roma barış tanrıçası PAX tasvirleri olan Antik Sikkeler. Antik Yunan’da Tanrıça Eirene [ Εἰρήνη ]

 

 

Roma’da görev / dindarlık / dini davranış / sadakat / bağlılık ve Aileye saygı anlamlarına gelen PIETAS tasvirleri olan Antik Sikkeler.

 

 

Roma’da utanç ve iffet Tanrıçası PVDICITIA = Pudicitia tasvirleri olan Antik Sikkeler.

 

 

Roma mitolojisinde basiret ileriye görme / ön görülülük Tanrıçası Providentia tasvirleri olan Antik Sikkeler. Antik Yunan’da Tanrıça Pronoia [πρόνοια].

 

 

Roma mitolojisinde Güvenlik / Kurtuluş ve Sağlık Tanrıçası SALVS = Salus tasvirleri olan Antik Sikkeler. Antik Yunan’da Tanrıça Hygieia [ Ὑγιεία ]

 

 

Güvenlikten ve Roma İmparatorluğunun güvenliğinden sorumlu Tanrıça  SECVRITAS = SECURITAS tasvirleri olan Antik Sikkeler.

 

 

Roma mitolojisindeki zafer Tanrıçası Victoria tasviri olan Antik Sikkeler. Antik Yunan’da Nike.

 

 

 Savaşta cesaret, kahramanlık ve askeri kudret Tanrısı VIRTVS = Virtus tasvirleri olan Antik Sikkeler.

 

 

Antik sikke sorularınız için Forum sayfamızı ziyaret ederek elinizde bulunan Antik Sikkelerin kimlikleri hakkında bilgi talep edebilirsiniz.