JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

Roma Nümizmatiği Tanrılar [3]

Aşağıda hazırlamış olduğumuz içerik Roma Dönemine ait antik sikkelerin arka yüzlerinde darp edilmiş olan kişiselleştirilmiş Tanrılar ve yazıtların anlamları hakkındadır. Aşağıda paylaşmış olduğumuz antik sikkeler üzerindeki tasvirler her…

Roma Nümizmatiği Tanrılar [2]

İkinci Bölüm Aşağıda hazırlamış olduğumuz içerik Roma Dönemine ait sikkelerin arka yüzlerinde darp edilmiş olan kişiselleştirilmiş Tanrılar ve yazıtların anlamları hakkındadır. Aşağıda paylaşmış olduğumuz antik sikkeler arka yüzlerde…

Nümizmatik

Nümizmatik, eski para, madalya, Antik Sikke ve benzeri tarihi eserleri inceleyen bilim dalıdır. Nümizmatik bilimi Antik Sikkelerin ağırlıklarını, Antik Sikkelerin darp edildiği antik kentleri, Antik Sikkelerin içinde bulunan madenleri,…

Roma Nümizmatiği Tanrılar

Birinci Bölüm Dönem kültüründe iz bırakmış ve hristiyan dininin kabulüne kadar geçen pagan inancındaki tanrı ve tanrıçaların yiyecek içeceklerle nasıl uyumlandırıldığı Tanrı Abundantia Tanrı Annona Concordia ve Felicitas gibi…

Antik Yunan Sikkeleri

Antik Yunan Sikkeleri Her bir şehir devletinin Antik Sikkeleri üzerinde tarih ve efsanelerden alınan semboller kullanılmıştır. Antik Sikkeler üzerindeki bu semboller Antik Şehirlerin temsilleri…

Efes Sikkeleri

Antik dönem ismi Ephesos  olan antik kent günümüz İzmir ilinin Selçuk ilçesi sınırları içerisinde bulunan İyon Kenti’dir. Romalıların Asya’ya açılan metropol kenti olan Efes / Ephesos zamanla çok önemli ticari, politik ve dini merkez…

İzmir Foça Antik Sikkeleri

Antik dönem ismi Phokaia olan antik kent günümüz İzmir - Foça ilçesidir. Antik kentin çoğunluğu günümüz Foça ilçesinin altındadır. Antik kent on iki İon kentinden biridir. Aşağıda paylaşmış olduğumuz antik sikke…

Kyzikos Sikkeleri

Kyzikos antik kenti günümüz Erdek ilçesi yakınlarında Marmara Denizi kıyısında bulunan antik bir Misya kentidir. Cyzicus / Kyzikos antik kenti Marmara Denizi kıyısındaki en eski İyon kolonilerinden biridir. Cyzicus / Kyzikos antik…

Bizans K Harfli Sikkeler

Antik Bizans döneminde darp edilen sikkeler üzerinde K harfi olan antik Bizans sikkeleri. Üzerinde K harfi olan Bizans sikkeleri 20 nummi değerindeki Follis sikkelerdir. Antik Bizans sikkeleri üzerinde bulunan K harfi Yunanca 20 sayısal…

Bizans M Harfli Sikkeler

Antik Bizans döneminde darp edilen sikkeler üzerinde M harfi olan antik sikkeler. Üzerinde M harfi olan Bizans sikkeleri çok yaygın olarak kullanılmış olan 40 nummi değerindeki bakır Follis sikkedir. Antik Bizans sikke üzerindeki M harfi…

Bizans Tremissis Sikkeler

Tremissis  veya Tremis  Geç Antik Çağ'ın küçük katı altın parasıdır. Bir birimin üçte biri anlamına gelir.  Roma Tremissis'i yaygın olarak III. Leon'un hükümdarlığı döneminde darp etmeye devam etmiş, daha sonra, imparatorluğun doğusunda…

Lidya Sikkeleri – Stater

Stater sikkeler ilk olarak Lydia/Lidya sikke birimidir. Elelektron, gümüş ve altın olarak darp edilmiştir. Antik Stater sikkelerin ön yüzlerinde Lydia/Lidya krallığın arması olan aslan başı, pençesi veya karşılıklı duran iki aslanın ön…

Bizans Altın Çukur Sikkeler

Hyperpyron parlak kırmızı  anlamına gelir. Altın ve gümüşten basılmış olan Bizans çukur sikkelerinin ismi Hyperpyron olarak geçmektedir. Bizans İmparatorluğu'nun geleneksel sikkesi olan Solidus'un yerini almış olan sikke birimidir.…

Bizans Solidus Sikkeler

Solidus Antik Roma orijinli bir altın sikke'dir. İlk defa İmparator I. Konstantin tarafından bastırılmış olup, Bizans İmparatorluğu 'nda 10. yüzyıla kadar kullanılmıştır. Solidus Roma İmparatorluğu'nun ana altın parası olan Aureus'la yer…

Antik Yunan Sikkeleri – Drahmi

Drahmi   Antik Yunan sikke birimidir. Antik Yunan harici farklı ülkelerde Drahmi para  birimini kullanmışlardır.  Örnek olarak 1 Gümüş Tetradrahmi sikke 4 Drahmi sikkeye eşittir. Aşağıda paylaşmış olduğumuz örnek Antik…

Athena Sikkeleri – Tetradrahmi

Tanrıça Athena'yı Tasvir Eden Tetradrahmi  Tetradrahmi  Antik Yunanistan'da dört drahmi değerinde olan gümüş sikkedir. Antik Yunan sikkeleri üzerinde bulunan kısaltma ΑΘΕ yazısı ΑΘΗΝΑΙΩΝ = ATHENAION'un kısaltmasıdır.…

Sikke Satışı Hakkında Bilgilendirme

 Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları başlıklı 23. maddesinin bendi; Osmanlı Padişahlarından Abdülmecit, Abdülaziz, V. Murad, II. Abdülhamit, V. Mehmet Reşat ve Vahidettin ve aynı çağdaki sikkeler, bu kanuna göre tescile…

Roma Nümizmatiği Unvanlar

Antik Roma dönemine ait sikkeler üzerinde kısaltma olarak darp edilmiş IMP kelimesinin anlamı İMPARATOR'dur Antik Roma dönemi sikkeler üzerinde kısaltma olarak darp edilmiş COS kelimesinin açılımı CONSUL / KONSÜL. Konsül Antik Roma…

Bizans Dönemi Sikke Analizi

Bizans sikkeleri üzerinde Yunanca harfler ve Yunanca / Roma sayısal değerler kullanılmıştır. Sikkeleri tanımak için öncelikle sikke üzerindeki sayısal değerleri ve kısaltma olan kelimelerin anlamları bilinmek zorundadır. I = 1 II = 2 V =…

İmparator Trebonianus Gallus

İmparator Trebonianus Gallus Gaius Vibius Trebonianus Gallus - GAIVS VIBIVS TREBONIANVS GALLVS Aşağıda paylaşmış olduğumuz Antik Sikkeler Roma İmparatoru Trebonianus Gallus'a ait darp edilmiş çeşitli antik sikke görselleridir. Antik…

İmparator Philippus

İmparator Philippus Marcus Julius Philippus. MARCVS IVLIVS PHILLIPVS. Arap Philip olarak bilinir. Aşağıda paylaşmış olduğumuz Antik Sikkeler Roma İmparatoru Philippus'a ait darp edilmiş çeşitli antik sikke görselleridir. Antik Sikkelerin…

İmparator Volusianus

İmparator Volusianus Gaius Vibius Volusianus - GAIVS VIBIVS VOLVSIANVS Aşağıda paylaşmış olduğumuz Antik Sikkeler Roma İmparatoru Volusianus'a ait darp edilmiş çeşitli Antik Sikke görselleridir. Antik Sikkelerin üzerinde İmparatorun…

İmparator Valerianus

İmparator Valerianus Publius Licinius Valerianus - PVBLIVS LICINIVS VALERIANVS. Valerian adıyla tanınır. Aşağıda paylaşmış olduğumuz Antik Sikkeler Roma İmparatoru Valerianus'a ait darp edilmiş çeşitli antik sikke görselleridir. Antik…

İmparator Diocletianus

İmparator Diocletianus Gaius Aurelius Valerius Diocletianus - GAIVS AVRELIVS VALERIVS DIOCLETIANVS IOVIVS - IMPERATOR CAESAR GAIVS AVRELIVS VALERIVS DIOCLETIANVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS PONTIFEX MAXIMVS PATER PATRIAE PROCONSVL…

İmparator Balbinus

İmparator Balbinus Decimus Caelius Calvinus Balbinus - DECIMVS CAELIVS ANTONIVS BALBINVS Aşağıda paylaşmış olduğumuz Antik Sikkeler Roma İmparatoru Balbinus'a ait darp edilmiş çeşitli antik sikke görselleridir. Antik Sikkelerin üzerinde…

İmparator Tacitus

İmparator Tacitus Marcus Claudius Tacitus MARCVS CLAVDIVS TACITVS - Μάρκος Κλαύδιος Τάκιτος Aşağıda paylaşmış olduğumuz Antik Sikkeler İmparator Tacitus'a ait darp edilmiş çeşitli antik sikke görselleridir. Antik Sikkelerin üzerinde…

İmparator Probus

İmparator Probus Marcus Aurelius Probus - MARCVS AVRELIVS EQVITIVS PROBVS - IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS PROBVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Aşağıda paylaşmış olduğumuz Antik Sikkeler İmparator Probus'a ait darp edilmiş çeşitli antik…

İmparator Carinus

İmparator Carinus Marcus Aurelius Carinus - MARCVS AVRELIVS CARINVS - IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS CARINVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Aşağıda paylaşmış olduğumuz Antik Sikkeler İmparator Carinus'a ait darp edilmiş çeşitli antik…

İmparator Maximianus

İmparator Maximianus Marcus Aurelius Valerius Maximianus Herculius - MARCVS AVRELIVS VALERIVS MAXIMIANVS HERCVLIVS - Maximian olarak bilinir. - IMPERATOR CAESAR GAIVS AVRELIVS VALERIVS MAXIMIANVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Aşağıda…

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız. Kabul etmek Mesajları Oku